disclaimer

De voorstellingsprijzen vermeld op onze website zijn inclusief servicetoeslag en administratiekosten. Theaters Tilburg heeft in de toegangsprijs een toeslag van € 2,75 per toegangskaart opgenomen. Bij kindervoorstellingen in de studio geldt een gereduceerde toeslag van € 2,25 per ticket. In deze servicetoeslag zijn koffie, thee en bronwater als pauzedrankje, de garderobe en administratiekosten inbegrepen.

Ondanks de zorg en aandacht tijdens het samenstellen van deze website, is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onjuist of onvolledig is. Wij trachten dit te voorkomen, maar kunnen fouten niet uitsluiten.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen, recensies, interviews en dergelijke op de site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Theaters Tilburg ofwel van het bij de voorstelling betrokken impresariaat.

Bezoekers van de website van Theaters Tilburg, of van aan Theaters Tilburg gekoppelde sites, mogen geen beelden, informatie, teksten en dergelijke openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Theaters Tilburg.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun volledigheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Theaters Tilburg is niet aansprakelijk te houden voor (in)directe schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit of in welk opzicht dan ook verband houdt met het gebruik van onze website(s) of een eventueel tijdelijke onmogelijkheid onze site(s) te bereiken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor (in)directe schade ten gevolge van informatie die door middel van onze site(s) verkregen is.

De van u bij Theaters Tilburg bekende persoonsgegevens zullen door Theaters Tilburg niet worden verkocht of ter beschikking worden gesteld aan derden.

Bij (kortings)acties en dergelijke kan geen restitutie worden verleend op reeds verkochte kaarten. Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.

Bezoekersvoorwaarden
Download hier de bezoekersvoorwaarden zoals deze van toepassing zijn bij het bezoek aan een theater. Deze voorwaarden zijn vastgesteld door de VSCD.

1617_Blog_Rob
1718_Uitleg_Online_Bestellen
1617_partner_blauw